نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا موسسه اعتباری توسعه و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره موسسه اعتباری توسعه:

مؤسسه اعتباری توسعه به‌عنوان نخستین مؤسسه اعتباری پس از اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پانزدهم شهریورماه 1376 آغاز به کار کرد.
 
در وب‌سایت این موسسه چشم‌انداز و مأموریت به شرح زیر آمده است:
 
بیانیه نهایی چشم‌انداز موسسه اعتباری توسعه
بانکی خواهیم بود با اتکا به سرمایه‌های انسانی به‌عنوان ارزشمندترین دارایی سازمان
با مشتریانی ماندگار
باقابلیت افزایش محصولات و خدمات هوشمند و متمایز
باهدف افزایش مستمر ارزش‌افزوده اقتصادی مورد انتظار سهامداران
با حفظ و توسعه مسئولیت‌های اجتماعی و انجام فعالیت‌های قانونمند به‌منظور ارتقاء صنعت بانکداری
 
بیانیه مأموریت مؤسسه اعتباری توسعه
مؤسسه اعتباری توسعه به‌عنوان نخستین نهاد پولی خصوصی کشور، با اخذ مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در راستای:
ایجاد تحول در صنعت بانکداری.
تأمین منافع گروه‌های ذینفع (مشتریان، سهامداران، کارکنان)
در چارچوب مقررات ناظر بر فعالیت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تأسیس و در حال فعالیت است.
این مؤسسه با تکیه‌بر سرمایه‌های انسانی خود در تمام عرصه‌های صنعت بانکی حضور فعال داشته و مزیت رقابتی خود را چابکی در ارائه خدمات بانکی در سطوح داخلی و بین‌المللی می‌داند.