نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا پست بانک و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره پست بانک:

 پست بانک ایران دی ماه سال 1375 فعالیت خود را به طور رسمی آغاز کرد.
 
سال1362
پیشنهاد ایجاد پست مالی و ارائه خدمات بانکی از طریق شبکه وسیع پستی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به هیات محترم وزیران
 
سال1365
تهیه و ارائه مقدمات تشکیل پست مالی
 
سال1366
تاسیس پست مالی
 
سال1374
جداسازی وظایف پست مالی از شرکت و تاسیس شرکت پست بانک به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی
 
سال1375
تصویب اساسنامه پست بانک توسط هیات محترم وزیران
 
سال1378
لحاظ نمودن عاملیت بانکی بخش در مستندات قانون برنامه سوم
 
سال1381
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک با نظر بانک مرکزی
 
سال1382
تصویب اصلاحیه اساسنامه پست بانک توسط هیات دولت و شورای نگهبان
 
سال 1385
پست بانک رسماً به عنوان یازدهمین بانک دولتی با مجوز بانک مرکزی مشغول ادامه خدمات شد.

وب‌سایت پست‌بانک مهم‌ترین وظایف این بانک را به شرح زیر توضیح داده است:
 
 گسترش خدمات پولی و مالی در شهرها و روستاهای کشور
 کمک به توسعه سیستم بانکی و گسترش تسهیلات بانکی
 انجام نمایندگی در پرداخت و دریافت ناشی از مبادلات تجاری
 کمک به کاهش مسافرت‌های شهری و روستایی و هزینه‌های مربوط
 کمک به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) کشور
 توسعه خدمات مالی خرد با مشارکت دفاتر خدمات بانکی شهری و روستایی منتخب