نت شکن : محاسبه رایگان شبا
نت شکن

نت شکن

آخرین فیلتر‌شکن (اینترنت برای همه یا هیچ‌کس)

محاسبه رایگان شبا

محاسبه  کد شبا تمامی بانک‌ها با یک کلیک
شناسه حساب بانکی ایران که به اختصار «شبا» نامیده می‌شود، شماره‌ای است 24 رقمی مطابق با استاندارد ISO-13616 که یک حساب بانکی را به صورت منحصر به فرد در تمام نظام بانکی ایران مشخص می‌کند.
آشنایان و طرف‌های تجاری شما با استفاده از «شبا» می‌توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام یا کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
در این بخش می‌توانید با وارد کردن شماره حساب بانکی شماره شبای مربوط به آن را دریافت کنید.

در این بخش میتوانید شماره شبا بانک توسعه تعاون و سایر بانک‌ها را محاسبه نمایید.

درباره بانک توسعه تعاون:

بانک توسعه تعاون یکی از بانک‌های تخصصی دولتی فعال در ایران است. ادارات مرکزی و سرپرستی این بانک در تهران قرار دارند و شعب آن در تهران و سایر شهرهای ایران پراکنده‌اند. این بانک ابتدا به‌عنوان صندوق تعاون کشور فعالیت داشت که در سال 1388 به‌عنوان بانک فعالیت خود را از سر گرفت.
مجمع عمومی بانک متشکل از اعضای زیر است:
1- وزیر تعاون
2- وزیر امور اقتصادی و دارایی
3- وزیر صنایع و معادن
4- وزیر بازرگانی
5- وزیر جهاد کشاورزی
6- وزیر مسکن و شهرسازی
7- معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور